top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

Voor een fijne relatie in de zangles vraag ik je vriendelijk, onderstaande voorwaarden door te nemen. Dankjewel!
 

1. Overeenkomst
De overeenkomst gaat in vanaf de datum van de eerste gevolgde les en wordt aangegaan voor de duur van het lopende schooljaar of de duur van de te volgen cursus of leskaart. Vakanties en vrije dagen lopen gelijk met de schoolvakanties van het algemeen voortgezet onderwijs in Venlo en omgeving.

 

2. Inschrijving en plaatsing voor een schooljaar zang of een leskaart vindt plaats door het digitaal invullen van een volledig ingevuld aanmeldformulier op de website. Leerlingen onder de 18 jaar kunnen zich alleen laten inschrijven door de ouders of de wettelijke vertegenwoordiger. Na ontvangst van het aanmeldformulier wordt contact met de leerling dan wel hun ouders of verzorgers opgenomen over een proefles. Na de proefles worden de lessen naar wens ingepland. Bij een lesabonnement kom je wekelijks of tweewekelijks op een vaste tijd en dag op les. NB De leerlingen die in het vorige schooljaar onderwijs hebben genoten worden als eerste geplaatst om de continuïteit in hun opleiding te garanderen. De andere inschrijvingen worden op basis van binnenkomst behandeld.
 

3. De betaling voor leerlingen met een lescontract voor een schooljaar is in drie termijnen : september t/m december, januari t/m maart, april t/m juni. Voor een losse les, een workshop of een leskaart ontvang je vooraf een factuur, de 10-lessenkaart kan eventueel gesplitst worden in twee facturen van 5 lessen. Leerlingen vanaf 21 jaar zijn btw-plichtig ( 21%).
 

4. Na iedere termijn of lessenkaart kunnen de lessen worden beëindigd. Er geldt een opzegtermijn van minimaal 1 maand. Er geldt een stilzwijgende verlenging zolang er niet opgezegd wordt
 

5. Wanneer de (twee-) wekelijkse lescontract-leerling door ziekte of andere oorzaak geen gebruik maakt van de les wordt de les niet ingehaald of doorgeschoven naar de week erna. De zangles is persoonsgebonden en kan dus ook niet door iemand anders worden overgenomen. De leerling heeft geen recht op restitutie van het lesgeld van de desbetreffende les. Het is niet mogelijk om groepslessen in te halen of te verrekenen. Een duoles is met 2 personen. Bij afwezigheid van 1 van de 2 wordt het tarief van een duo-les in rekening gebracht.

6. Bij losse lessen dient de les altijd tijdig te worden afgezegd. Wordt een les meer dan 24 uur voor de afspraak afgezegd, dan heb je het recht om deze op een ander tijdstip in te halen. Lessen die minder dan 24 uur van te voren worden afgezegd moeten gewoon worden doorbetaald.

7. Afmelden van de lessen graag via de mail of op korte termijn via WhatsApp.

8. Absentie docente. Mocht de docente niet kunnen les geven (bijvoorbeeld bij ziekte) dan zal ze tijdig afbellen. Deze les wordt altijd ingehaald of verrekend met de volgende factuur.

 

9. Workshops en trainingen gaan alleen door bij voldoende aanmelding. Wanneer de cursus of training niet doorgaat wordt het reeds betaalde lesgeld zo spoedig mogelijk terugbetaald aan de deelnemers. Indien gewenst worden zij als eerste geplaatst in een volgende training of cursus.

10. De Vocalshop kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, schade, letsel of ongeval als gevolg van lessen/workshops, het gebruik van de ruimte en de daarbij behorende faciliteiten.

11. Portretrecht Indien men les volgt, gaat met automatisch akkoord met het gebruik, waaronder publiciteitsdoeleinden, van foto- en audio/videomateriaal van activiteiten waaraan cursisten van de Vocalshop hoorbaar en/of zichtbaar deelnemen. Bij voorbeeld: leerlingenconcerten, lesactiviteiten, workshops. Indien je bezwaar hebt tegen dit automatisch akkoord dien je dit bij inschrijving schriftelijk kenbaar te maken. Doet je dat niet, dan kunt je na publicatie geen aanspraak maken op een vergoeding. Wij zullen ons, indien je tijdig bezwaar hebt gemaakt, tijdens registraties van leerlingenconcerten inspannen om aan je verzoek te voldoen, maar wij kunnen nooit garanderen, dat je niet zichtbaar bent op de groepsfoto’s en -video’s.

bottom of page